Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση στο you.gr, μπορείτε να επιλέξετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι τικάρωντας το check box «Θέλω να παραμείνω συνδεδεμένος». Με αυτό τον τρόπο θα παραμείνετε συνδεδεμένοι για 40 μέρες.
 
Σας συνιστούμε να μην ενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία σε συσκευές και υπολογιστές που μοιράζεστε με άλλους ανθρώπους ώστε να αποφύγετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας.