Επικοινωνία
MENU
Επικοινωνία
Live Chat

Για οποιαδήποτε απορία επικοινώνησε ζωντανά με έναν εκπρόσωπό μας Δευ-Παρ: 09:00 - 18:00

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Τιμή: 
Η εταιρεία με την επωνυμία «QuestOnLine A.E», που εδρεύει στην Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2Α  (στο εξής η «Διοργανώτρια»)  σε συνεργασία με την «Info Quest Technologies AEBE», που εδρεύει στην Καλλιθέα, οδός Aλ Πάντου 25, η οποία συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός στο 9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει κλήρωση με τίτλο «Κέρδισε ένα mBot της Makeblock από το you.gr» με δώρο ένα ρομποτικό παιχνίδι  mBot της εταιρείας Μakeblock,αξίας 100€.
 
Το 9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ – Συνεδριακό Κέντρο «Ν.Οικονόμου» του Κέντρου Διάδοσης  Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας, θα έχει διάρκεια 4 ημέρες, θα ξεκινήσει στις 25/4/2017 και θα ολοκληρωθεί 28/4/2017.
 
1] Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής
 
 
- Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι παρευρεθούν στο 9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής κατά το διάστημα διεξαγωγής του (25/4/17- 28/4/17), κάνουν LIKE στη σελίδα του www.you.gr στο facebook, συμπληρώσουν  όλα τα στοιχεία τους στο κουπόνι που θα βρίσκεται στο stand  της Διοργανώτριας στον χώρο του Συνεδρίου και τοποθετήσουν το  κουπόνι συμμετοχής στην  κάλπη στο stand της Διοργανώτριας έως τις 15.00 της 28ης Απριλίου όπου είναι και η τελευταία μέρα του συνεδρίου.
 
Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή ή ελλειπή  στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.
Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων, και η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.
 
 
 
2/ Kλήρωση
 
- Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 3/5/2017,στα γραφεία της  Διοργανώτριας, Αργυρουπόλεως 2Α, παρουσία της Δικηγόρου κ. Έλενας Αγλούπα
 
- Ο νικητής / ρια της κλήρωσης και ένας επιλαχών / ούσα, θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη κλήρωση, στη σελίδα του www.you.gr  στο facebook και θα παραλάβει το δώρο του/της, από τα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μαρίνου Αντύπα 41, Πυλαία σε διάστημα μιας εβδομάδας αφού πρώτα επικοινωνήσει με το τμήμα Μarketing & Eπικοινωνίας της Διοργανώτριας στο τηλέφωνο 211 999 4405 και επιδείξει την ταυτότητά του ( ή ταυτότητα του γονέα εάν δεν υπάρχει) κατά την παραλαβή του δώρου
 
-Σε περίπτωση που ο νικητής /ρια δεν εμφανιστεί σε διάστημα 15 ημερών από τη κλήρωση , το δώρο θα προσφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα/ουσα. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί ούτε ο επιλαχών / ούσα  το δώρο παραμένει στη διάθεση της διοργανώτριας.
 
-Ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου,  ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου του με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.
 
 
- Στην κλήρωση δεν μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι της Ιnfo Quest Technologies, της  Quest OnLine ΑΕ, καθώς και του Ομίλου Quest αλλά και τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
 
- Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα παρέχει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια, να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.
 
- Τα δώρο είναι προσωπικό, και δεν ανταλλάσσεται  με χρήματα ή άλλα δώρα.
 
- Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι συμμετοχής και διενέργειας του διαγωνισμού όπως έχουν κατατεθεί στην δικηγόρο κα Ελένη Αγλούπα.
 
- Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω όχληση, κατά την κρίση της καθώς μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό.
 
- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολό τους.
 
 
ΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
Είδες πρόσφατα
Κλείσιμο
Είδες πρόσφατα